Száll a madár ágrul ágra, száll az ének szájrul szájra…

Népdaléneklési versenyt rendeztünk iskolánk Madách utcai épületének könyvtárában. Öröm volt hallani az 50 kisgyermek kedvenc népdalainak öröméneklését, mint egyénileg, mint csapatban. Az eredményhirdetésre iskolánk március 15-ei ünnepségén kerül sor.