József Attila szavalóverseny iskolánkban

Március 5-én és 6-án megtartottuk a József  Attila szavalóversenyt  iskolánkban. A versmondásban az 1.-2. és a 3.-4. osztályosok külön-külön csoportban mondhatták el a választott verseiket a zsűri tagjainak és társaiknak.  A tanulók a tanító nénik segítségével készültek fel a megmérettetésre. A zsűrinek nehéz dolga volt a legszebben verset mondó kisdiákok kiválasztásában, aki majd képviseli iskolánkat a városi József Attila versmondó versenyen. Ebben az évben az 1. korcsoportban  Kiss Alexa 2.b osztályos tanulót , felkészítője Nagy Emese tanító néni, a 2. korcsoportban Piszter Rebeka és Boldis László tanulót  felkészítőik Bondár Lászlóné tanító néni tartotta a zsűri méltónak arra, hogy e jeles versenyen legyenek iskolánk képviselői.

Gratulálunk a tanulóknak és az őket felkészítő nevelőknek.