HIRDETMÉNY 

AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSÁRÓL

 
Az Erzsébethelyi Általános Iskola értesíti a Tisztelt Szülőket, 
hogy a 2015/16-os tanév beíratásának időpontja:
 
2015. április 16. csütörtök 8.00 – 19.00 óra
2015. április 17. péntek      8.00 – 18.00 óra
 
A beíratás helye: Békéscsaba, Madách u. 2.
(Könyvtár)
 
Kérjük, a beíratáskor az itt felsoroltakat szíveskedjen magával hozni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósá-gi igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

- óvodai szakvélemény,

- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók)

- Halmozottan hátrányos helyzetű szülők esetén az erről szóló igazolást,

- Az Okmányirodában kapott, a Diákigazolvány igényléséhez szükséges fényképes nyomtat-ványt, ennek költsége: 1.400 Ft, 

- A beíratás napján lehetőség van az iskolai póló megvásárlására. Ennek ára: kb: 800 Ft. 

- Iskolánk a Generáli Providencia Biztosítóval van kapcsolatban, melynek éves díjai a követke-zők: 700 – 1.000 – 1.500 – 2.000 – 3.000 – 5.000 – 6.000 - 10.000 Ft. Ezekből, a különböző módozatokból lehet választani és befizetni az éves költséget a kijelölt napokon.  

 

Ezen kívül beszéljék meg a következőket és döntsék el a beíratás napjáig: 

 

- kötelező az iskolai hit – és erkölcstan oktatása, amelyről a nyilatkozat kitöltése a beíratáskor történik: erkölcstan iskolai nevelővel (katolikus, evangélikus hitoktatás lelkésszel) 

- lehetőségük van elsős diákjainknak emelt szintű testnevelésre,

- kötelező az angol vagy a német nyelv, mellettük lehet még szlovák nyelvet is választani.

 

Tisztelettel:  Kucseráné Szabó Mária 

intézményvezető

Csatolmányok:

 Közlemény.pdf

 Körzethatárok.pdf