HIRDETMÉNY AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSÁRÓL

Az Erzsébethelyi Általános Iskola értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/19. tanévre történő beíratásra az alábbi  időpontokban kerül sor:

2018.április 12. csütörtök 8 órától – 19 óráig
2018.április 13. péntek 8 órától – 18 óráig

A beíratás helye: Békéscsaba, Madách u. 2.
(Könyvtár)

 

Kérjük, a beíratáskor az itt felsoroltakat szíveskedjen magával hozni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást: (óvodai szakvélemény, vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat eredménye),
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)
 • a gyermek TAJ kártyáját, oktatási azonosítójának számát, ha van adószámát,
 • halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetén az erről szóló hatósági igazolást,
 • az Okmányirodában kapott, a Diákigazolvány igényléséhez szükséges fényképes nyomtatványt.

 Ezen kívül beszéljék meg a következőket és döntsék el a beíratás napjáig:

 • kötelező az iskolai etika/hit – és erkölcstan oktatása, amelyről a nyilatkozat kitöltése a beíratáskor történik: etika iskolai nevelővel, katolikus, evangélikus, református, hitgyülekezete által szervezett hitoktatás a felekezetek hitoktatóival történik.
 • kötelező az angol vagy a német nyelv, mellettük lehet még szlovák nyelvet is választani.
 • a beíratás napján lehetőség van az iskolai póló megvásárlására, ennek ára: 1.100 Ft
 • tanulóbiztosítás köthető az alapellátáson kívül.

 

Tisztelettel:  Kucseráné Szabó Mária intézményvezető

 

 

Hirdetmény az általános iskolai beíratásról a Békéscsabai járásban.

 

Letöltés: Hirdetmény