HIRDETMÉNY AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSÁRÓLKérjük, a beíratáskor az itt felsoroltakat szíveskedjen magával hozni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazol-ványt (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást: (óvodai szakvéle-mény vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat eredménye),
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét,
 • a gyermek TAJ kártyáját, oktatási azonosítójának számát, ha van adószámát,
 • halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetén az erről szóló hatósági igazolást,
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)
 • az Okmányirodában kapott, a Diákigazolvány igényléséhez szükséges fényképes nyom-tatványt.

Ezen kívül beszéljék meg a következőket és döntsék el a beíratás napjáig:

 • kötelező az iskolai etika/hit – és erkölcstan oktatása, amelyről a nyilatkozat kitöltése a beíratáskor történik: etika iskolai nevelővel, katolikus, evangélikus, református, hitgyü-lekezete által szervezett hitoktatás a felekezetek hitoktatóival történik.
 • kötelező az angol mellette lehet még szlovák nyelvet is választani.
 • a beíratás napján lehetőség van az iskolai póló megvásárlására, ennek ára: 1.200 Ft
 • tanulóbiztosítás köthető az alapellátáson kívül.

A gyorsabb ügyintézés érdekében az alábbi kitöltendő nyomtatványokat, ha ideje engedi, előre kitöltheti, majd a beíratás idején hozza be iskolánkba.


Online is intézhető lesz az általános iskolai beiratkozás:

A szülők 2019 áprilisában már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik. Az online je-lentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni, ami sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt.
A közeljövőben elektronikussá válik további számos, általános és középiskolai tanulmányi ügy kezelése is, amelyek így személyes jelenlét nélkül bárhol, bármikor elérhetővé válnak, megkönnyítve a szülők és az iskola közötti kapcsolattartást.

Elektronikus beiratkozás lépései:

 1. https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldal megnyitása
 2. BEIRATKOZÁS menüpont kiválasztása
 3. Beiratkozás általános iskolába – BÁI menüpont megnyitása
 4. a) Ha a szülőnek már van állami fenntartású általános iskolai intézményben tanuló gyermeke, akkor a gondviselői jogosultsághoz tartozó felhasználó névvel és jelszóval be tud lépni a KRÉTA rendszerbe és ott kezdeményezheti az elektronikus úton történő beiratkozást.
  b) Ha a szülőnek nincs hozzáférése a KRÉTA rendszerhez, a megjelenő ablak bal alsó sarkában kék színnel jelölt: Új ideiglenes felhasználó feliratra kattintva juthat el a Regisztrációs felületre, ahol a név, e-mail cím, felhasználónév és a jelszó kétszeri megadásával ideiglenes felhasználói jogosultságot kap, miután az elektronikus úton történő beiratkozást el tudja végezni.

A Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) e-ügyintézési felület 2019. április 1-től lesz használható.

Tisztelettel:

Kucseráné Szabó Mária intézményvezető